Dla aplikantów

Wyniki kolokwiów poprawkowych z 6 i 7 grudnia 2016 roku

Poniżej publikujemy wyniki z kolokwiów poprawkowych, które odbyły się w dniach 6 i 7 grudnia 2016 roku.

Oraz rozwiązanie kazusu z prawa cywilnego

Wyniki poprawkowego kolokwium I roku z przedmiotu prawo cywilne z dnia 6.12.2016

Wyniki poprawkowego kolokwium I roku z przedmiotu postępowanie cywilne z dnia 7.12.2016

Wyniki poprawkowego kolokwium III roku z przedmiotu prawo administracyjne, postępowanie sadowoadministracyjne, prawo finansowe i podatkowe w dniu 6 grudni 2016 r

rozwiazanie kazusu z prawa cywilnego termin 6.12.2016r