Strona główna Szkolenia Szkolenia inne

Wykłady on-line z prawa budowlanego

Informacja o  wydarzeniu naukowym

 z udziałem   WPiA UWM w Olsztynie  i  ośrodków naukowych z Japonii i Zjednoczonych Emiratów Arabskich

„COVID-19 nie zabierze tlenu nauce. Nowy wymiar umiędzynarodowienia uczelni”

 

  • Termin, miejsce, tematyka

 

             W dniach 8 i 22 czerwca 2021 r. na Wydziale Prawa i Administracji UWM w Olsztynie oraz odpowiednio na The Law Faculty of Business & Law  The British University in Dubai oraz The Faculty of Law Kyoto University  odbędą się otwarte wykłady panelowe.

                     Wykład w dniu 8 czerwca 2021 r.

„Construction Law in the United Arab Emirates”, Prof. Aymen Masadeh,

„Access to Court for Entrepreneurs in the Era of Covid-19 Pandemic”, dr hab. Maciej Rzewuski, prof. UWM

                    Wykład w dniu 22 czerwca 2021 r.

„Outline and Recent Reform of Contract Law in Japan”, Prof. Antonios Karaiskos,

„Covid-19 and the Implementation of Civil Law Claims in Poland”, dr hab. Maciej Rzewuski, prof. UWM

              Wykłady odbywać się będą w jęz. angielskim.

 

  • Do kogo jest adresowane? Organizator, uczestnicy, formuła

Organizatorem wydarzenia jest:

– WPiA UWM w Olsztynie – z inicjatywy i pod kierownictwem dr hab. Macieja Rzewuskiego, prof. UWM

–  The Law Faculty of Business & Law  The British University in Dubai – osoba odpowiedzialna Professor Aymen Masadeh, PhD, MCIArb, Board Member of the ICLA
Professor of Law,  Dean of the Faculty of Business & Law Faculty of Business & Law  The British University in Dubai

–  The Faculty of Law Kyoto University – osoba odpowiedzialna  Antonios Karaiskos, Associate Professor Faculty of Law / Graduate School of Law Kyoto University

Przy wsparciu informatyczno-technicznym Regionalnego Centrum Informatycznego UWM w Olsztynie.

Wykłady  mają charakter publiczny, będą ogólnodostępne po uprzednim pobraniu linków: https://meet.google.com/mwd-bcwm-szc (wykład w dniu 8 czerwca 2021 r., godz. 12.00), https://meet.google.com/mju-qzim-jbw (wykład w dniu 22 czerwca 2021 r., godz. 10.00). Do wzięcia w nich udziału zaproszeni są (z naszej strony) studenci prawa, pracownicy naukowi Wydziału Prawa i Administracji oraz radcowie prawni i adwokaci. Ze względu na tematykę  wykładów do uczestniczenia w nich zaproszeni będą także przedstawiciele branży inżynieryjnej skupieni w Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa.

 W wykładach uczestniczyć będą również studenci i pracownicy naukowi The Law Faculty of Business & Law  The British University in Dubai oraz The Faculty of Law Kyoto University.

  • Dlaczego wydarzenie to jest ważne? Idea, cel.

W dobie globalnej pandemii SARS-CoV-2 (COVID-19), która w znaczący sposób ograniczyła interakcje społeczne, w tym również życie naukowe, wszelkie  formy „poszerzania” kontaktów wydają się być dziś szczególnie cenne. W dzisiejszych, trudnych czasach obserwujemy wypalenie  zarówno studentów jak i kadry naukowej. Poszukiwanie zatem nowych, stymulujących form „internacjonalizacji” świata naukowego jest szczególnie potrzebne.

W założeniu projektowane przedsięwzięcie ma na celu przybliżenie studentom i pracownikom naukowym UWM (oraz wszystkim innym chętnym) tego, „czym żyje” obecnie nauka prawa  w tak  egzotycznych dla nas kulturach prawniczych, jak japońska i arabska. Z drugiej strony, daje również szansę przybliżenia wymienionym środowiskom naukowym polskiego porządku prawnego.

W perspektywie dalszej wydarzenie to ma być pierwszym krokiem ku zacieśnianiu dalszej współpracy pomiędzy wymienionymi Uniwersytetami, poprzez m.in. wspólne organizowanie kolejnych wykładów, wideokonferencji (w gronie dodatkowo poszerzonym),  czy też przeprowadzenie wspólnych badań naukowych.

Proponowana inicjatywa stwarza szansę zarówno na  poszerzenie wiedzy i umiejętności ale też i wzajemne poznanie kultur oraz wymianę doświadczeń.

Ze  względu na dobór partnerów jest to inicjatywa bezprecedensowa,  promującą zarówno UWM jak i miasto Olsztyn w wymiarze wykraczającym daleko poza Europę.

Z drugiej strony, jest również próbą łączenia świata nauki z otoczeniem lokalnym – w tym przypadku ze światem przedsiębiorców (głównie branży budowlanej), którzy mogą być zainteresowani nawiązaniem kontaktów  z firmami budowlanymi w ZEA i Japonii.

Poszukiwanie nowych form relacji naukowych w trybie zdalnym (on-line) sprawia, że pandemia może – paradoksalnie – przyczynić się do zintensyfikowania współpracy międzynarodowej uczelni, wskazując nowe formy i kierunki jej rozwoju.

                               Opracował : dr hab. Maciej Rzewuski, prof. UWM.