Strona główna

Wybory Organów X Kadencji

Dzień 23 czerwca 2016 r. był dniem szczególnym dla wielu osób związanych z samorządem radcowskim i Okręgową Izbą Radców Prawnych w Olsztynie. Jedną z tych osób był Dziekan Michał Korwek – zakończył On pełnienie funkcji Dziekana, którą sprawował przez ostatnie 6 lat – dwie kadencje. Ze względu na ograniczenie ustawowe w pełnieniu funkcji Dziekana Michał Korwek nie mógł kandydować w tegorocznych wyborach na tę funkcję. W południe w biurze Izby Dziekan podpisał ostatnie w tej kadencji dokumenty i pisma, wypił ostatnią w tej kadencji „dziekańską” kawę…

Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie odbyło się w Hotelu Park w Olsztynie. Na Zgromadzenie przybyło 94 delegatów (!) – ze 108 wybranych i dokonało wyboru organów samorządu radcowskiego na X Kadencję, na lata 2016-2020.

Delegaci na funkcję Dziekana wybrali radcę prawnego Katarzynę Skrodzką-Sadowską, która przez ostatnie 6 lat pełniła funkcję Sekretarza OIRP w Olsztynie oraz była Kierownikiem Szkolenia Aplikantów.

Zgromadzenie OIRP dokonało wyboru 20 członków Rady OIRP, 9 członków Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, 9 członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

Na funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego wybrano ponownie r. pr. Marię Łabę. Na stałego członka Krajowej Rady Radców Prawnych wybrano r.pr. Michała Korwek, ponadto dokonano wyboru 9 delegatów na Krajowy Zjazd Radców Prawnych w Warszawie.

Skład Organów OIRP X Kadencji przedstawia się następująco:

Rada OIRP

 1. Adamczyk Marcin
 2. Baudet Agnieszka
 3. Bendorf-Bundorf Iwona
 4. Chajęcka Ewa
 5. Ciarkowski Lech
 6. Domańska Halina
 7. Gibasiewicz Dariusz
 8. Godlewski Paweł
 9. Górecki Krzysztof
 10. Januszkiewicz Ewa
 11. Jezierski Cezary
 12. Kawula Marta
 13. Korwek Michał
 14. Kulczyńska Ewa
 15. Lewandowski Witold
 16. Pannek Adrianna
 17. Pożarski Robert
 18. Rekosz-Idziak Magdalena
 19. Tetkowski Józef Mirosław
 20. Urbańska Beata

 

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny:

 1. Bieniek Małgorzata
 2. Bihuń Beata
 3. Bylińska Anna
 4. Duraj-Górecka Lucyna
 5. Godlewska Katarzyna
 6. Kaliszuk Jolanta
 7. Łubińska Małgorzata
 8. Rogulski Jan
 9. Warcaba Kamila

 

Okręgowa Komisja Rewizyjna

 1. Godlewski Zbigniew
 2. Gonkiewicz Bartosz
 3. Jacyno Izabela
 4. Janik Daniel
 5. Marciniak Piotr
 6. Nosorowski Robert
 7. Tetkowski Janusz
 8. Włodarczyk Michał
 9. Żywucki Leszek

 

Delegaci na Krajowy Zjazd

 1. Bendorf-Bundorf Iwona
 2. Ciarkowski Lech
 3. Godlewski Paweł
 4. Górecki Krzysztof
 5. Korwek Michał
 6. Lewandowski Witold
 7. Parkasiewicz Tomasz
 8. Skrodzka-Sadowska Katarzyna
 9. Tetkowski Józef Mirosław

 

Podczas zgromadzenia, jeszcze przed wyborem nowego Dziekana, Sekretarz Rady podziękowała Dziekanowi za wszystko, co zrobił dla naszej Izby przez ostatnie sześć lat. Treść podziękowania dostępna jest tutaj

Również Pan Dziekan podziękował wszystkim, którzy przez te lata współpracowali na rzecz rozwoju samorządu radcowskiego i naszej Izby.

Zgromadzenie Wyborcze przebiegło w miłej i spokojnej atmosferze.

Serdecznie dziękuję wszystkim delegatom przybyłym na Zgromadzenie za poświęcony czas i oddane głosy – tych, którzy nie mogli wziąć udziału już teraz zapraszam na Zgromadzenie Sprawozdawcze w 2017 roku.

Katarzyna Skrodzka-Sadowska

Dziekan OIRP w Olsztynie

Zdjęcia