Dla radców Strona główna

Ostatnie posiedzenie Rady IX kadencji

W dniu 21 czerwca 2016 r. w Restauracji „Przystań” odbyło się ostatnie posiedzenie Prezydium i  Rady IX kadencji. Frekwencja członków Rady była niemalże stuprocentowa, a w posiedzeniu udział wzięli również: Przewodnicząca Sądu Dyscyplinarnego OIRP w Olsztynie Lucyna Duraj-Górecka oraz Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej naszej Izby Piotr Marciniak.

Rada podjęła szereg bieżących uchwał wynikających z jej kompetencji, również uchwałę wyrażającą podziękowanie dla Dziekana Michała Korwek za pracę na rzecz samorządu i naszej Izby przez dwie kadencje.

W tzw. „sprawach różnych” przyszedł czas na podziękowania ze strony  Dziekana Michała Korwek. Pan Dziekan w kilku słowach podziękował Członkom Rady za pomoc w kształtowaniu samorządu i w działalności naszej Izby. Podziękowania skierował do Małgorzaty Łubińskiej, która przez dwie kadencje pełniła funkcję Wicedziekana „Ostrołęckiego”.  Szczególne podziękowania złożone zostały również członkom Rady – wieloletnim działaczom naszej Izby, którzy nie zgłosili swojego akcesu jako kandydaci w nowych wyborach do organów X kadencji tj. Hannie Klonowskiej – działającej w organach samorządu od 1991 r. oraz Bogusławowi Lewandowiczowi, którego Pan Dziekan darzy również bardzo osobistą sympatią. W związku z zakończeniem pełnienia funkcji przez dwie kadencje podziękowania odebrał również Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej naszej Izby Piotr Marciniak. Mamy nadzieję, że pamiątkowe tabliczki zawisną w godnym miejscu u ich Posiadaczy.

W podziękowaniu za pełnienie funkcji Sekretarza OIRP w Olsztynie przez dwie kadencje ja również otrzymałam podziękowania i „Super Sekretarza” – wielka niespodzianka bardzo mnie wzruszyła.

Podziękowania dla Pana Dziekana były bardziej skromne, bowiem zwyczajem jest „mowa dziękczynna” podczas Zgromadzenia Wyborczego, którą mam nadzieję dam radę (ze względu na emocje, które nas czekają) wygłosić 23 czerwca 2016 r.

W punkcie posiedzenia „sprawy różne” Członkowie Rady zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie – Rada OIRP w Olsztynie IX kadencji w dniu 23 czerwca 2016 r. przejdzie do historii samorządu radcowskiego…

 

Sekretarz

Katarzyna Skrodzka-Sadowska

Zdjęcia