Oferty pracy Praca

Wolne miejsca pracy – nabory do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Publikujemy ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów:

– główny specjalista – samodzielne stanowisko do spraw  prawa Unii Europejskiej w obszarze rolnictwa, rybołówstwa i ochrony środowiska w  Departamencie Prawa Unii Europejskiej BIP: 69542,

– główny specjalista – samodzielne stanowisko do spraw prawa Unii Europejskiej w obszarze swobodnego przepływu towarów, prawa przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług w Departamencie Prawa Unii Europejskiej BIP: 69559.

główny specjalista – nabór ogłoszony_69542

główny specjalista-nabór ogłoszony_69559