Strona główna

Wniosek o wpis na listę radców prawnych OIRP w Olsztynie

                        Olsztyn, dnia 3 sierpnia 2022 r.

  O G Ł O S Z E N I E

 Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie niniejszym podaje do wiadomości, że następująca osoba złożyła wniosek o wpis na listę radców prawnych OIRP w Olsztynie:

– Milena Maria Bernacka-Stachniałek, c. Zbigniewa i Marii, zam. w Iławie.

Pani Milena Maria Bernacka-Stachniałek w latach 2011-2013 odbywała aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie i ukończyła aplikację radcowską w dniu 31.12.2013 r. W dniach 11-13 marca 2015 r. złożyła przed Komisją Egzaminacyjną  Nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Olsztynie egzamin radcowski z wynikiem pozytywnym.

Rada prosi o zgłaszanie wszelkich informacji dotyczących Wnioskodawczyni, mogących mieć istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia zasadności wniosku.

Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu w siedzibie Rady przez okres 14 dni od jego wywieszenia.