Ogłoszenia Strona główna

Wniosek o wpis na listę radców prawnych OIRP w Olsztynie

Olsztyn, dnia 9 stycznia 2024 r.

O G Ł O S Z E N I E

 

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie niniejszym podaje do wiadomości, że następująca osoba złożyła wniosek o wpis na listę radców prawnych OIRP w Olsztynie:

Pan Andrzej Bednarczyk, s. Jana i Jadwigi, zamieszkały w Ostrowi Mazowieckiej, wpisany na listę adwokatów Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie, od dnia 25 lipca 2013 r. wykonuje zawód adwokata.

Rada prosi o zgłaszanie wszelkich informacji dotyczących Wnioskodawcy, mogących mieć istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia zasadności wniosku.

Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu w siedzibie Rady przez okres 14 dni od jego wywieszenia.