Ogłoszenia Strona główna

Wniosek o wpis na listę radców prawnych OIRP w Olsztynie

Olsztyn, dnia   4  września 2023 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie niniejszym podaje do wiadomości, że następująca osoba złożyła wniosek o wpis na listę radców prawnych OIRP w Olsztynie:

Pani Marta Teresa Trawczyńska, c. Jacka i Wiesławy, zamieszkała w Olsztynie, zdany pozytywnie egzamin adwokacki, zawód adwokata wykonuje od dnia 8 marca 2010 r.

Rada prosi o zgłaszanie wszelkich informacji dotyczących wnioskodawcy, mogących mieć istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia zasadności wniosku.

Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu w siedzibie Rady przez okres 14 dni od jego wywieszenia.