Strona główna Szkolenia Szkolenia OIRP

Harmonogram szkoleń radców prawnych OIRP w Olsztynie wrzesień – grudzień 2023

30 września 2023 r. „Dochodzenie roszczeń przez pacjentów według nowych zasad” – r.pr. Tomasz Młynarski

r.pr. Tomasz Młynarski Zastępca dyrektora Departamentu Prawnego w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta. Członek Rady Przejrzystości i Rady Funduszu Medycznego, wykładowca na studiach podyplomowych. Radca prawny specjalizujący się w prawie medycznym, ubezpieczeniowym i odszkodowawczym.

21 października 2023 r. „Ocena ofert, wezwania i wyjaśnienia, wybór oferty najkorzystniejszej – w praktyce i orzecznictwie KIO” – r.pr. Patrycja W. Oleksińska-Dąbrowska

r.pr. Patrycja W. Oleksińska-Dąbrowska Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w zakresie reprezentowania interesów zamawiających i wykonawców na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wielokrotnie brała udział w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz w sprawach ze skarg rozstrzyganych przed Sądem Okręgowym. Autorka publikacji branżowych oraz trener szkoleniowy.

4 listopada 2023 r. Zasiedzenie nieruchomości i służebności. – notariusz prof. nadzw. dr hab. Adam Bieranowski

7-9 grudnia 2023 r. Szkolenie jesienne w Rynie

16 grudnia 2023 r. „Odwołanie i postępowanie odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą” r.pr. Patrycja W. Oleksińska-Dąbrowska

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminów i tematów szkoleń z przyczyn niezależnych od organizatorów.

UWAGA.
ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE BĘDĄ PRZYJMOWANE PO UKAZANIU SIĘ OGŁOSZENIA O SZKOLENIU.

 Wicedziekan

Michał Korwek