Działalność zagraniczna Ogłoszenia Strona główna

VIII Międzynarodowe Spotkanie Prawników w Madrycie z udziałem członków OIRP w Olsztynie

W dniach 21-23 kwietnia 2016 roku w Madrycie odbyło się VIII Międzynarodowe Spotkanie Prawników organizowane przez Izbę Adwokacką w tym mieście. Motywem przewodnim wykładów oraz warsztatów były aktualne dla środowisk prawniczych kwestie – zagrożenie terroryzmem, kryzys związany z falą uchodźców przybywających do Europy oraz problemy związane z adwokacką działalnością obrończą, a także przyszłością prawników. Wśród prelegentów nie zabrakło znanych postaci takich jak m.in. Jacques Bouyssou (członek paryskiej Rady Adwokackiej), Antonio Hachem (Prezydent Rady Adwokackiej z Bejrutu), Yves Ostrachinsky (Vice Prezydent FBE), Carlos Andreucci (były Prezydent Adwokatury Argentyny), Josep Oriol Rusca Nadal (Dziekan barcelońskiej Izby Adwokackiej), czy Sara Chandler (Vice Prezydent FBE).

W trakcie wspomnianych trzech dni, uczestnicy spotkania zostali przez Organizatorów zaproszeni także na uroczystość ślubowania nowych adwokatów oraz wręczenia odznaczeń za zasługi na rzecz samorządu. Uroczystościom tym przewodziła Dziekan Izby madryckiej – Sonia Gumpert Mengosa. Podczas tej części spotkania doszło także do bardzo istotnego wydarzenia dla naszej Izby, jakim było podpisanie przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie umowy o współpracy z Izbą Adwokacką w Madrycie. Umowa ta została podpisana przez Dziekana Michała Korwek. Wraz z naszą Izbą tożsamą umowę z Izbą Madrycką podpisała także Izba Adwokacka z Florydy. Mieliśmy zatem możliwość zwierania tej umowy w zaszczytnym gronie i w obecności znamienitych gości zgromadzonych w madryckim Ateneum. Poza miejscem tego wydarzenia jego uroczysty charakter podkreślał także fakt, iż wszyscy przedstawiciele Izb zostali poproszeni o wystąpienie w togach.

Uczestnicy spotkania mieli także możliwość zwiedzenia Muzeum Archeologicznego w Madrycie i zapoznania się z jej niezwykłymi zbiorami, a także wysłuchania wykładu o źródłach kultury iberyjskiej.

Spotkanie we Madrycie było także doskonałą okazją do prezentacji i promocji naszej Izby na forum międzynarodowym. Udało nam się nawiązać szereg cennych kontaktów z innymi Izbami oraz wymienić doświadczenia z ich przedstawicielami. Przedstawiciele naszej Izby zostali zaproszeni m.in. na Kongresy Prawników na Kubie oraz w Meksyku.

 

Dziekan Michał Korwek

Zdjęcia

View in OneDrive