Strona główna

Konferencja pt.: „Inwigilacja, ile można? – 14.05.2016 r.

Publikujemy zaproszenie na konferencję organizowaną przez Komisję Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej,

pt.: „Inwigilacja, ile można?”, która odbędzie się 14 maja 2016 roku w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie przy ulicy Dobrej 56/66 (Sala Wystawowa, parter).

Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do 10 maja 2016r., wyłącznie elektronicznie na adres dzial.osobowy@nra.pl wraz z adresem korespondencyjnym i wskazaniem wykonywanego zawodu (np.: adwokat, radca prawny, aplikant lub osoba zainteresowana tematyką konferencji), celem późniejszego kolportażu dokumentów potwierdzających uczestnictwo w konferencji (świadectwa dla adwokatów i radców prawnych, certyfikaty dla pozostałych uczestników).

Zaznaczamy, iż nie ma innej możliwości rejestracji w tym wydarzeniu.

Udział w konferencji naukowej zapewnia adwokatom i radcom prawnym 7 punktów z zakresu doskonalenia zawodowego.

Decyduje kolejność zgłoszeń. Zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia list zgłoszeń przed upływem podanego terminu.

Zaproszenie NRA Inwigilacja