Dla aplikantów Strona główna

VI Forum Aplikantów Radcowskich w Zielonej Górze

W dniach 17-19 maja 2019 r. w Zielonej Górze odbyło się VI Forum Aplikantów Radcowskich, zorganizowane przez Krajową Izbę Radców Prawnych oraz Okręgową Izbę Radców Prawnych w Zielonej Górze.

Na tegorocznym zjeździe OIRP w Olsztynie była reprezentowana przez aplikantów w składzie: Mateusz Tubisz (aplikant I roku), Aleksandra Kobus-Drężek (aplikantka II roku) oraz Jakub Borowski (aplikant III roku).

W trakcie Forum uczestnicy obradowali nad najważniejszymi aspektami aplikacji radcowskiej w czterech panelach dyskusyjnych na następujące tematy:

  • Profil idealnego wykładowcy
  • Praktyki realizowane w ramach aplikacji radcowskiej
  • Ewaluacja aplikacji radcowskiej
  • Portal integracyjny radców prawnych „radcy-razem.pl”

W trakcie prowadzonych dyskusji omówiono również raport z 2017 roku przygotowany przez Centrum Edukacji Prawniczej i Teorii Społecznej (CLEST) dotyczący profilu aplikantów, ich sytuacji materialnej oraz kompleksowej oceny jakości aplikacji radcowskiej w Polsce.

Gościem Specjalnym tegorocznego Forum był Jerzy Stępień – sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, a w latach 2006-2008 Prezes Trybunału Konstytucyjnego. Sędzia poprowadził wykład dotyczący hierarchii aktów prawnych, a na sam koniec podzielił się własnymi doświadczeniami zawodowymi, udzielając tym samym wielu cennych rad i wskazówek aplikantom w ich dalszej karierze zawodowej.

Jednocześnie należy wyrazić ogromne uznanie wzorowej organizacji tegorocznego Forum przez OIRP w Zielonej Górze na czele z Panią Dziekan Jowitą Pilarską-Korczak. Niewątpliwie organizatorzy stanęli na wysokości zadania i zadbali o każdy szczegół wydarzenia. W dodatku gospodarze stworzyli przyjazną atmosferę wśród wszystkich uczestników, a przy tym postarali się o to, aby Zieloną Górę jako miasto gospodarzy pokazać z jak najlepszej strony.

Podsumowując należy wskazać na konieczność organizacji spotkań takich jak niniejsze Forum, gdzie aplikanci radcowscy z całej Polski mają możliwość przedstawienia problemów, z którymi spotykają się na co dzień, w ramach odbywanej aplikacji radcowskiej, a następnie przedyskutowania wszystkich tych trudności i wypracowania wspólnych rozwiązań.

Aplikant radcowski

Mateusz Tubisz

Zdjęcia: VI Forum Aplikantów Radcowskich w Zielonej Górze