Dla radców Strona główna

Uroczystość ślubowania radców prawnych

W dniu 4 lipca  2017 r. w Hotelu Park  w Olsztynie odbyła się uroczystość ślubowania radców prawnych, którzy w marcu br. złożyli z wynikiem pozytywnym egzamin radcowski. W sali konferencyjnej, w której nowi radcowie zdawali egzamin, ale jakże innym otoczeniu i pozytywnym klimacie, odświętnie ubrani, w towarzystwie najbliższych im członków rodzin i przyjaciół, przed Dziekanem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie ślubowanie radcowskie złożyło 55 osób.

Uroczystość swoją obecnością uświetnili m.in.: Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UWM Prof. dr hab. Jerzy Kasprzak, Prezes Sądu Okręgowego SSO Danuta Hryniewicz, Prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie SSO Adam Barczak, Szef Prokuratury Okręgowej w Olsztynie Prokurator Okręgowy Cezary Fiertek.

Władze Krajowej Izby Radców Prawnych reprezentowali: r.pr. Michał Korwek Wiceprezes KRRP oraz r.pr. Krzysztof Górecki – Przewodniczący Wyższego Sądu Dyscyplinarnego. Obecni byli również pozostali członkowie Komisji Egzaminacyjnej SSO Ewa Dobrzyńska-Murawka, r.pr. Halina Domańska, r.pr. Janusz Witkowski, a także  Przewodnicząca Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego r.pr. Lucyna Duraj-Górecka i członkowie Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie.

Pani Dziekan w swoim wystąpieniu wspominała czas aplikacji, który był dla ślubujących czasem ogromnej determinacji, wzmożonych obowiązków i wyrzeczeń, a także mówiła o wysiłku egzaminacyjnym, pocie i wylanych łzach podczas egzaminu radcowskiego, wieńczącego okres aplikacji. Wspomniała, że wcale po egzaminie nie będzie łatwiej, bowiem rynek usług prawnych oczekuje od radców prawnych „towaru” w postaci porady prawnej z „najwyższej półki”, dlatego nowych radców czeka ciągłe doskonalenie się, aby sprostać wymaganiom klientów.

Podziękowała obecnym gościom, którzy od lat współpracują z Izbą w zakresie organizacji szkoleń praktycznych dla aplikantów, za ich przychylność, członkom Rady za podejmowanie stosownych uchwał, tak aby aplikacja przebiegała sprawnie i zgodnie z regulaminem, a także członkom Komisji Egzaminacyjnej za stworzenie dobrej i przyjaznej atmosfery podczas egzaminu radcowskiego. Podziękowała również ślubującym za ich współpracę z patronami, za to, że niejednokrotnie przyczyniali się swoją pracą do ich sukcesu zawodowego.

Gratulując nowym radcom zdobycia uprawnień Pani Dziekan podkreśliła, że sukcesy osiągają ci, którzy na te sukcesy pracują, a nie ci, którzy tylko na nie czekają…

Wiceprezes KRRP Michał Korwek odczytał list gratulacyjny skierowany do ślubujących radców prawnych przez Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych Pana Macieja Bobrowicza, w którym Pan Prezes zaznaczył fakt złożenia ślubowania w roku, w którym przypada jubileusz 35 – lecia samorządu radców prawnych, a także podkreślił, że wykonując zawód zaufania publicznego spełniamy bardzo ważną rolę w budowaniu demokratycznego państwa prawa.

Jako Kierownik Szkolenia udzielił nowo zaślubionym radcom kilku cennych wskazówek na dalsze „radcowskie życie”, podkreślając, aby w natłoku obowiązków zawodowych nie zapominali, że również mają życie rodzinne, przyjaciół i znajomych, zaprosił nowych radców do udziału w życiu samorządowym, w szczególności w imprezach integracyjnych, sportowych, w szkoleniach doskonalących, a także w próbach niedawno zawiązanego izbowego chóru 😉

Podczas uroczystości zostały wręczone nagrody dla osób które najlepiej zdały egzamin radcowski.

Główna nagroda – toga radcowska ufundowana przez Dziekana OIRP w Olsztynie oraz upominki książkowe od wydawnictw prawniczych Wolters Kluwer oraz CH Beck trafiła do r.pr. Agaty Sadowskiej. Pozostałe osoby otrzymały upominki książkowe od wydawnictw prawniczych:

II lokata – r.pr. Damian Przybyłowski

III lokata – r.pr. Dorota Rutkowska

IV lokata – r.pr. Karolina Należyty

Szczególne podziękowania od Pani Dziekan odebrała r.pr. Aleksandra Kępczyńska – Starościna roku, za profesjonalne przygotowanie (bez wiedzy i akceptacji ówczesnego kierownika szkolenia) „instrukcji wypełniania dzienniczka aplikanta”. Inicjatywa Pani Aleksandry została tym bardziej doceniona przez Panią Dziekan, że instrukcja ta funkcjonuje w „obiegu” do dnia dzisiejszego, a od czasu jej opracowania przy zaliczaniu roku aplikanckiego zaobserwowano wzorowe prowadzenie dzienniczków, bez żadnych braków i niedociągnięć.

Ze strony przedstawicieli nowych radców prawnych również jako Izba mogliśmy przyjąć podziękowania za dobrą współpracę, za profesjonalną organizację szkoleń dla aplikantów, najlepszych wykładowców, najlepszą obsługę w biurze Izby… Miło było nam słyszeć, że organizacja aplikacji w naszej Izbie jest na wysokim poziomie i jest przez aplikantów doceniana.

Jeszcze raz gratulując wszystkim nowym radcom prawnym zdobycia uprawnień zawodowych, zapraszamy do udziału w życiu samorządowym Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie.

Galeria: Uroczystość ślubowania radców prawnych

Dziekan

Katarzyna Skrodzka-Sadowska

Kierownik Szkolenia

Michał Korwek