Dla radców Strona główna Szkolenia Szkolenia OIRP

Harmonogram szkoleń dla radców prawnych OIRP w Olsztynie – II półrocze 2017 r.

16 wrzesień 2017 r.

Upadłość konsumencka – podstawy ogłoszenia upadłości i przebieg postępowania upadłościowego wobec osób nieprowadzących działalności gospodarczej, ani zawodowej – SSR Joanna Bury

 

14 październik 2017 r.

Efektywność osobista i zawodowa radcy prawnego. Efektywne prowadzenie spotkań.- dr hab. Anita  Frankowiak , Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWM w Olsztynie

 

21 październik 2017 r.- szkolenie Ostrołęka

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz prawo budowlane po zmianach -Wiceprezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie r.pr Anna Barkowska

 

17-19 listopad 2017 r. – szkolenie wyjazdowe w Lidzbarku Warmińskim połączone z obchodami 35 – lecia samorządu radców prawnych

18 listopad 2017 r.- Skarga kasacyjna,  skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, skarga na przewlekłość postępowania, zażalenie- SSO Agnieszka Żegarska

19 listopad 2017 r.- Sztuka realizacji postanowień, czyli o tym, jak pozbyć się Gremlinów i być szczęśliwym.
Warsztaty motywacyjne dla radców prawnych. – dr hab. Anita  Frankowiak , Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWM w Olsztynie

 

25 listopad 2017 r.
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz prawo budowlane po zmianach -Wiceprezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie r.pr Anna Barkowska

 

16 grudzień 2017 r.
Jurysdykcja, prawo właściwe, uznawanie i wykonywanie orzeczeń, przyjmowanie i wykonywanie dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz europejskie poświadczenie spadkowe – SSO Jacek Barczewski

UWAGA.
Uprzejmie informujemy, że zgłoszenia na szkolenia będą przyjmowane po ukazaniu się ogłoszenia o danym szkoleniu.

Komisja ds. doskonalenia zawodowego, integracji i sportu