Dla aplikantów Strona główna

Uroczysta ogólnopolska inauguracja I roku aplikacji radcowskiej w 2021

         W dniu dzisiejszym odbyła się ogólnopolska uroczysta inauguracja I roku szkoleniowego aplikacji radcowskiej 2021, z uwagi na pandemię – w formie zdalnej za pośrednictwem platformy Zoom.
Po jednej stronie zgromadzili się przedstawiciele KRRP Pan Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik, Wiceprezes KRRP nadzorujący aplikację Pan Zbigniew Tur, obecna była również Pani Iwona Kujawa – Dyrektor Departamentu ds. Wykonywania Zawodów Prawniczych w Ministerstwie Sprawiedliwości, którzy wygłosili okolicznościowe przemówienia. Uroczystość poprowadziła Pani Agnieszka Gajewska-Zabój Sekretarz KRRP.
W siedzibie swoich Izb obecni byli Dziekani wraz z aplikantami, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów na egzaminie wstępnym. Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie reprezentowała Dziekan Katarzyna Skrodzka-Sadowska oraz aplikant radcowski Kacper Klimpel. Najwyższy wynik z egzaminu wstępnego zdobyła aplikantka OIRP w Rzeszowie, która również zabrała głos w imieniu aplikantów I roku.
Wyróżnieni aplikanci otrzymali dyplom gratulacyjny oraz nagrody i upominki ufundowane przez KIRP.
Pandemia nie przeszkodziła w kontynuowaniu tradycji zapraszania do KIRP najlepszych aplikantów z całej Polski. Spotkanie – choć na odległość miało uroczysty charakter, jedynym minusem był brak bezpośredniego kontaktu młodych aplikantów, możliwości poznania się i wymiany telefonów. Braki te zostaną nadrobione przy najbliższej okazji – corocznego forum aplikantów organizowanego przez Krajową Izbę Radców Prawnych – mam nadzieję w warunkach normalnego funkcjonowania społeczeństwa, bez obostrzeń, zakazów, nakazów, reżimów itp.

Zdjęcia: Uroczysta inauguracja I roku aplikacji 2021

Dziekan
Katarzyna Skrodzka-Sadowska