Oferty pracy Praca

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudni radcę prawnego w wymiarze etatu lub 1/2 etatu

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudni radcę prawnego w wymiarze etatu lub 1/2 etatu.

Wymagane doświadczenie w zakresie prawa administracyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego.

Zainteresowane osoby prosimy o dostarczenie CV wraz z listem motywacyjnym uwzględniającym obszar zainteresowań prawnych na adres

mailowy: izabela.baginska@uwm.edu.pl, osobiście w siedzibie Uczelni przy ul. Oczapowskiego 2 p. 211 lub listownie na adres Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2 p. 211, 10-719 Olsztyn z dopiskiem „Radca prawny”. Oferty będą przyjmowane do dnia 18 sierpnia 2020 roku.