Oferty pracy Praca

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudni radcę prawnego na zastępstwo w wymiarze pół etatu.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudni radcę prawnego na zastępstwo w wymiarze pół etatu.

Zainteresowane osoby prosimy o dostarczenie CV wraz z listem motywacyjnym uwzględniającym obszar zainteresowań prawnych oraz zdjęciem na adres mailowy: izabela.baginska@uwm.edu.pl, osobiście w siedzibie Uczelni przy ul. Oczapowskiego 2, p. 112 lub listownie na adres Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2 p. 112, 10-719 Olsztyn z dopiskiem „Radca prawny”. Oferty będą przyjmowane do dnia 9 marca 2018 roku.