Dla aplikantów

Terminy kolokwiów dla I, II i III roku aplikacji 2019

Poniżej publikujemy terminy kolokwiów na aplikacji radcowskiej w 2019 roku:

I rok

Prawo cywilne – 12 listopada 2019 roku,  godz.12.00, sala wykładowa na ul. Warmińskiej 14.

Postępowanie cywilne – 29 października 2019 roku,  godz. 12.00, sala wykładowa na ul. Warmińskiej 14.

 

II rok

Kodeks spółek handlowych, prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne1 października 2019 roku godz. 12.00 sala wykładowa na ul. Warmińskiej 14.

Prawo karne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe, postępowanie karnoskarbowe, kodeks wykroczeń, postępowanie w sprawach o wykroczenia5 listopada 2019 roku godz. 12.00, sala wykładowa na ul. Warmińskiej 14.

Prawo gospodarcze 27-28. listopada 2019 r. od godz. 9:00, sala wykładowa w siedzibie OIRP przy ul. Kopernika 10.

29 listopada 2019 r.-od godz. 9:00 sala wykładowa na ul. Warmińskiej 14

Podział aplikantów II roku 2019 na grupy, kolokwium prawo gospodarcze-zmiana 21.11.2019

 

III rok

Zasady Wykonywania Zawodu i Etyka 10 września 2019r., siedziba OIRP w Olsztynie, ul Kopernika 10.

I grupa godzina 9,00

II grupa godzina 13,00.

Podział aplikantów III roku 2019 na grupy -kolokwium z zasad wykonywania zawodu i etyki 10.09.2019 r.

Prawo administracyjne, postępowanie administracyjne i postępowanie sądowoadministracyjne, prawo finansowe i podatkowe22 października 2019 r. godz. 12:00, sala wykładowa na ul. Warmińskiej 14

 

Terminy pozostałych kolokwiów zostaną ogłoszone w terminie późniejszym.

Dziekan

Katarzyna Skrodzka-Sadowska