Dla aplikantów

Terminy kolokwiów dla I, II, III roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2017

Poniżej publikujemy terminy kolokwiów na aplikacji radcowskiej w 2017 roku:

 

I ROK

Prawo cywilne – 07 listopad 2017 roku godz.12.00 kolokwium odbędzie się w sali wykładowej na ul. Warmińskiej 14.

Postępowanie cywilne – 14 listopad 2017 roku godz. 12.00, kolokwium odbędzie się w sali wykładowej na ul. Warmińskiej 14.

 

Kolokwium dodatkowe z przedmiotu prawo pracy i ubezpieczeń społecznych dla osób, które nie przystąpiły do kolokwium  i usprawiedliwiły nieobecność w sposób przewidziany w regulaminie odbywania aplikacji odbędzie się – 1 grudnia 2017 roku o godz.8.30  w sali wykładowej na ul. Kopernika 10.

 

II ROK

Prawo spółek handlowych, prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne – 3 październik 2017 roku godz.12.00, kolokwium odbędzie się w Sali wykładowej na ul Warmińskiej 14.

Prawo gospodarcze (kolokwium ustne) – 08-10 listopad 2017 roku od godz. 9.00. Miejsce kolokwium ustnego: siedziba OIRP, ul. Kopernika 10.

Podział godzinowy aplikantów II roku na grupy kolokwium-prawo gospodarcze

 

Kolokwium dodatkowe z przedmiotu prawo rodzinne i opiekuńcze dla osób, które nie przystąpiły do kolokwium  i usprawiedliwiły nieobecność w sposób przewidziany w regulaminie odbywania aplikacji odbędzie się 14 listopada 2017 roku o godz. 12.00 w sali wykładowej na ul. Warmińskiej 14.

Prawo karne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe, postępowanie karnoskarbowe, kodeks wykroczeń, postępowanie w sprawach o wykroczenia – 21 listopad 2017 roku godz. 12.00, kolokwium odbędzie się w sali wykładowej na ul. Warmińskiej 14.

 

III ROK

Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, etyka radcy prawnego oraz organizacja i funkcjonowanie, samorządu radców prawnych (kolokwium ustne) – 10,12  październik 2017 roku od godz. 9.00  Miejsce kolokwium ustnego: siedziba OIRP, ul. Kopernika 10.

Podział godzinowy aplikantów III roku na grupy kolokwium-zasady wykonywania zawodu radcy prawnego etyka radcy prawnego

Prawo administracyjne, postępowanie administracyjne i postępowanie sądowo-administracyjne, prawo finansowe i podatkowe – 24 październik 2017 roku godz.12.00 kolokwium odbędzie się w sali wykładowej na ul. Warmińskiej 14.

 

Informacja dotycząca pozostałych terminów i godzin kolokwiów będzie na bieżąco uzupełniana.