Dla aplikantów

Termin kolokwium dodatkowego z przedmiotu prawo rodzinne i opiekuńcze

Kolokwium dodatkowe z przedmiotu prawo rodzinne i opiekuńcze dla osób, które nie przystąpiły do kolokwium  i usprawiedliwiły nieobecność w sposób przewidziany w regulaminie odbywania aplikacji odbędzie się 07.10.2016 roku o godz. 10:00 w sali wykładowej na ul.Kopernika 10.