Strona główna Szkolenia Szkolenia OIRP

Szkolenie stacjonarne pt. Dochodzenie wierzytelności w stosunku do osób sprawujących funkcje w organach spółek kapitałowych w sytuacji ich niewypłacalności

W dniu 14.05.2016 r.(sobota) w godzinach 9:00-13:00 odbędzie się szkolenie pt.

Dochodzenie wierzytelności w stosunku do osób sprawujących funkcje w organach spółek kapitałowych w sytuacji ich niewypłacalności (m.in. na podstawie k.s.h., Prawa upadłościowego, k.c.) – przesłanki odpowiedzialności, analiza dokumentów finansowych spółek, przesłanki ekskulpacyjne, ciężar dowodu, które poprowadzi SSO Rafał Kubicki.

W czasie trwania szkolenia przewidziana jest jedna przerwa kawowa.

UWAGA ZMIANA MIEJSCA!!!!

WYJĄTKOWO- Szkolenie odbędzie się w sali konferencyjnej Hotelu Warmińskigo przy ul. Kołobrzeskiej 1 w Olsztynie

Zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie się w Biurze OIRP pod adresem e-mail: biuro@oirp.olsztyn.pl lub pod numerem tel. 89 5279863.