Klub Seniora Strona główna

Olsztyńscy Seniorzy w Gołdapi

W dniach od 14 kwietnia 2016 roku do dnia 28 kwietnia 2016 roku w Gołdapi, w sanatorium Vital, odbyło się integracyjne spotkanie radców prawnych emerytów. Spotkanie organizowane było w ramach działalności Rady Klubów Seniora działającej przy Kapitule Funduszu Seniora Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie. Udział wzięło 33 radców prawnych, z różnych Okręgowych Izb Radców Prawnych. Olsztyn reprezentowało 15 osób – radcowie prawni emeryci wraz z osobami towarzyszącymi. W ramach pobytu były zabiegi rehabilitacyjne lecz przede wszystkim wspólne spacery, wycieczki, rozmowy i wymiana doświadczeń zarówno zawodowych jak i z działalności społecznej. Celem była integracja środowiska radców prawnych emerytów i cel ten został osiągnięty. Radcowie Prawni zrzeszeni w Okręgowej Izbie radców Prawnych w Olsztynie poznali się bliżej zarówno między sobą jak i z koleżankami i kolegami z innych Izb jak z Rzeszowa, Wrocławia, Łodzi, Kielc, Warszawy, Gdańska. Następne spotkanie radców prawnych emerytów z Izby Olsztyńskiej odbędzie się w dniach od 31.08.2016 do 14.09.2016 r w Jastrzębiej Górze

Przewodnicząca Klubu Seniora

Helena Oprzyńska-Pacewicz