Strona główna Szkolenia Szkolenia OIRP

Szkolenie ON-LINE: „Postępowanie wieczystoksięgowe z uwzględnieniem jego formalizmu oraz roli radcy prawnego w kontekście elektronicznych ksiąg wieczystych”

UWAGA! Nowy sposób rejestracji na szkolenie! Prosimy o zapoznanie się z treścią ogłoszenia.

W dniu 22 stycznia 2022 r.(sobota) w godzinach 9:00-13:00 odbędzie się szkolenie w trybie on-line dla radców prawnych pt. Postępowanie wieczystoksięgowe z uwzględnieniem jego formalizmu oraz roli radcy prawnego w kontekście elektronicznych ksiąg wieczystych.

Szkolenie poprowadzi  dr Mirosława Pytlewska – od kilkunastu lat orzeka w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie w X Wydziale Ksiąg Wieczystych; autorka wielu publikacji: Monografie Wolters Kluwer: „Elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe”(2018), „Podział majątku wspólnego…(2022), CH Beck: ”Własność lokali…(2020)- współautorstwo; artykuły: Nowy Przegląd Notarialny, Rejent, Rzeczpospolita, Radca prawny- zeszyty naukowe, konferencje naukowe i publikacje pokonferencyjne.

Trener i wykładowca w: WSIE w Szczecinie, InBIT Sp. z o.o w Szczecinie, Szkolenia Prawne Agnieszka Kuźdub, współpraca z OIRP w Warszawie, Stowarzyszenie Notariuszy RP, Izby  Notarialne w: Warszawie, Białymstoku, wykładowca nt. postępowania wieczystoksięgowego dla sądów powszechnych, członek Instytutu Badawczego De Republika.

Ilość miejsc na szkolenie – 500.

Szkolenie odbędzie się poprzez platformę internetową ZOOM w formie videokonferencji.

Do udziału w szkoleniu niezbędny jest dostęp do internetu, komputer/laptop/tablet/telefon wyposażony w kamerę oraz wskazane jest korzystanie ze słuchawek z mikrofonem – choćby telefonicznych (dla osób chcących aktywnie brać udział w szkoleniu poprzez zadawanie pytań prowadzącemu).

Podczas szkolenia wygenerowana zostanie lista obecności uczestników, dlatego za udział w tej formie szkolenia będą naliczane punkty szkoleniowe dla osób zarejestrowanych i uczestniczących w szkoleniu.

UWAGA! Nowy sposób rejestracji na szkolenie!

W celu zarejestrowania się na szkolenie należy kliknąć w link:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwtce-opj0sHdE-R9hPv7FLFoSHZtA6fyBC

oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy poprzez wpisanie: imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz nr wpisu na listę OIRP w Olsztynie (są to dane niezbędne do uczestnictwa w szkoleniu).

Rejestracja na szkolenie możliwa jest do dnia 20 stycznia 2022 do godz. 14,00.

Link uprawniający do wzięcia udziału w szkoleniu zostanie Państwu przesłany w piątek 21 stycznia 2022 r.

W celu uczestnictwa w szkoleniu należy kliknąć w otrzymany na Państwa e-mail link w dniu 22 stycznia 2022 r. przed godziną 9:00.

Uwaga! Do każdego zgłoszenia generowany jest indywidualny link, który ze względu na Państwa i nasze bezpieczeństwo w sieci nie może być udostępniony innym osobom nie zgłoszonym na szkolenie, ani osobom trzecim.

SZKOLENIE JEST PRZEZNACZONE WYŁĄCZNIE DLA RADCÓW PRAWNYCH NASZEJ IZBY.

Michał Korwek

Przewodniczący Komisji ds. doskonalenia zawodowego,

integracji i sportu OIRP w Olsztynie