Dla radców Ogłoszenia Strona główna

Ślubowanie radcowskie 10.01.2022 r.

W dniu 10 stycznia 2022 roku ślubowanie radcowskie złożyła Pani Anna Klimach, ślubowanie odebrała Dziekan OIRP w Olsztynie Katarzyna Skrodzka-Sadowska.