W dniu 10 stycznia 2022 roku ślubowanie radcowskie złożyła Pani Anna Klimach, ślubowanie odebrała Dziekan OIRP w Olsztynie Katarzyna Skrodzka-Sadowska.