Strona główna Szkolenia

Szkolenie „Nowelizacja ustawy prawo zamówień publicznych” 24.09.2016r.

W dniu 24 września 2016r. odbędzie się szkolenie nt. „Nowelizacja ustawy prawo zamówień publicznych” , Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie prosi o nadsyłanie do dnia 16 września 2016 r. na adres OIRP biuro@oirp.olsztyn.pl   propozycji pytań/zagadnień , które Państwa szczególnie interesują dotyczące tematu.