Strona główna

Studia podyplomowe z zakresu prawa karnego skarbowego i gospodarczego

W imieniu Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego zapraszam radców prawnych oraz aplikantów radcowskich do podjęcia w roku akademickim 2016/2017 studiów podyplomowych z zakresu prawa karnego skarbowego i gospodarczego. Jest to już kolejna edycja tych cieszących się od dekady niezmiennym zainteresowaniem studiów.

Zajęcia odbywają się w budynku Wydziału Prawa i Administracji UJ, przy ul. Olszewskiego 2 w Krakowie i obejmują 12 zjazdów weekendowych (sobota 8h oraz niedziela 4h).

Wszystkie zajęcia są rejestrowane na video i udostępniane uczestnikom, w trakcie trwania studiów na dedykowanej na stronie studiów. Zatem nawet w przypadku niemożności osobistego uczestnictwa w konkretnym zjeździe – istnieje możliwość obejrzenia wykładu w każdym czasie.

Wszelkie informacje dotyczące zarówno tematyki, jak i organizacji studiów są dostępne na stronie http://www.law.uj.edu.pl/pks/

Z poważaniem

dr Witold Zontek

Katedra Prawa Karnego

WPiA UJ