Oferty pracy Praca

Stowarzyszenie Sursum Corda zatrudni doradców obywatelskich i prawników do punktów NPO i NPP

Oferta pracy: Pełnienie dyżurów w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej (NPP) i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (NPO) w 2021 r.

Stanowisko:

Doradca Obywatelski / Prawnik w punktach NPO i NPP

Opis stanowiska:

Wykonywanie świadczeń w punktach na terenie samorządów lokalnych (powiatów i miast): pełnienie osobistych dyżurów (w czasie epidemii samorządy mogą zdecydować o pracy zdalnej) i obsługa klientów na zasadach i w zakresie określonym ustawą z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Czas pracy: 

1-5 dni w tygodniu (pon.-pt.), 4 godz. dziennie

Harmonogram pracy i lokalizacje punktów wg decyzji samorządów lokalnych (informacje na stronach powiatów/miast). Preferujemy prowadzenie dyżurów w wymiarze min. 2 dni w tygodniu.

Wymagania:

1) Punkty NPP – RADCA PRAWNY lub ADWOKAT,

2) Punkty NPO – DORADCA OBYWATELSKI (wykształcenie wyższe + wymagane ustawą SZKOLENIE z zakresu poradnictwa obywatelskiego lub ZAŚWIADCZENIE o posiadaniu kwalifikacji i umiejętności z zakresu PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO).

Podejmiemy także współpracę z osobami, które udokumentują, że w b.r. zostały przyjęte na w/w szkolenie i termin jego ukończenia jest w 2020r.

Osoby, które nabyły kwalifikacje DO w latach 2018-2019 zobowiązane są do odbycia corocznego kursu doszkalającego i przedłożenia zaświadczenia w tym zakresie.

Jedynym uprawnionym podmiotem, dopuszczonym przez Min. Sprawiedliwości w zakresie prowadzenia szkoleń i kursów doszkalających dot. poradnictwa obywatelskiego, jest Związek Biur Porad Obywatelskich (http://zbpo.org.pl/szkolenia/)

Wynagrodzenie: 

– 4.300 zł brutto/m-c – doradca obywatelski, mediator w punkcie NPO (20 godz./tydz.)

– 4.100 zł brutto/m-c – prawnik, mediator w punkcie NPP (20 godz./tydz.)

Rozliczenie na podst. zawartej umowy (FV lub rach. do umowy zlecenia).

Wysokość wynagrodzenia jest proporcjonalna do ilości zadeklarowanych dni dyżurów, bez względu na ilość udzielonych świadczeń.

Dodatkowo dla współpracowników możliwość realizacji zadań z edukacji prawnej (120 zł /godz.).

Zapewniamy:

pełną obsługę organizacyjną, materiały papiernicze, drukarkę, oprogramowanie do zautomatyzowanego dokumentowania pracy, pomieszczenie do udzielania świadczeń, umawianie wizyt w systemie informatycznym.

Link do składania aplikacji:

https://forms.gle/aM4ufqDEW48qVT2A8

Kontakt i dodatkowe informacje:

Stowarzyszenie Sursum Corda

  1. Lwowska 11  |  33-300 Nowy Sącz

tel. 692 115 724; 18 44 11 994 (pon.-pt. 8.00-16.00)
pomoc.prawna.sc@gmail.com