Dla radców Działalność zagraniczna Strona główna

Spotkanie Federacji Adwokatur Europejskich w Londynie

W dniach 9-11 listopada 2017 roku w Londynie odbyło się doroczne spotkanie Federacji Adwokatur Europejskich (FBE), którego członkiem od 2012 roku jest również Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie. Na Kongresie obecni byli mec. Dariusz Gibasiewicz (Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych) oraz reprezentujący KIRP Michał Korwek (wice prezes)

Naczelnym tematem tegorocznego Kongresu było zagadnienie zmian klimatycznych a prawo. Odbyło się szereg warsztatów oraz wykładów dotyczących tej kwestii. Wskazano, że zmiany polityczne w Stanach Zjednoczonych i Europie wpłynęły na podjęcie działań zmierzających do uregulowania tematu ochrony środowiska. Podczas konferencji zadawano sobie pytania – czy zmiany klimatyczne mają zasadnicze znaczenie dla  prawników? Czy prawnicy mogą odgrywać rolę w realizacji działań mających na celu ochronę środowiska? Wśród prelegentów znalazło się wiele znanych osób z różnych krajów europejskich, którzy prowadzili dyskusję panelową m.in. na następujące tematy: umowa paryska i europejskie środki mające na celu ochronę środowiska; legalna i społeczna odpowiedzialność za środowisko, prawa człowieka rdzennych mieszkańców: kwestie środowiskowe, doradzanie w sprawie przewodnich zasad ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka.

W dniu 11 listopada 2017 roku miało miejsce natomiast Zgromadzenie Ogólne FBE, podczas którego m. in. wysłuchano sprawozdań Przewodniczących poszczególnych komisji tematycznych, a także zajęto się innymi bardzo istotnymi kwestiami, w tym między innymi Zgromadzenie Ogólne podjęło uchwałę dotyczącą niezależności prawników, sędziów i prokuratorów i wymiaru sprawiedliwości w Europie Wschodniej. Zwrócono w niej uwagę na zagrożenie niezależności prawników m.in. w Polsce, będące rezultatem polityki rządu. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Spotkanie w Londynie było także – podobnie jak w przypadku wszystkich innych Kongresów – doskonała okazją do prezentacji i promocji naszej Izby pośród innych członków FBE. Udało nam się nawiązać szereg cennych kontaktów z innymi Izbami oraz wymienić doświadczenia z ich przedstawicielami, co mamy nadzieję, że zaowocuje w nieodległej przyszłości dalszym rozwojem kontaktów międzynarodowych naszej Izby.

Zapraszam do Galerii: Spotkanie Federacji Adwokatur Europejskich w Londynie

r.pr.Dariusz Gibasiewicz (Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych)