Dla radców Strona główna

I Ogólnopolski Kongres Praw Obywatelskich

W dniach 8-9 grudnia 2017 r. Rzecznik Praw Obywatelskich wspólnie z Biurem Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (ODIHR OBWE) organizuje Pierwszy Ogólnopolski Kongres Praw Obywatelskich, który odbędzie się w dniach 8-9 grudnia br. w Muzeum Historii Żydów Polskich przy ul. Mordechaja Anielewicza 6 w Warszawie.
Jego celem jest podsumowanie debaty o najważniejszych wyzwaniach dotyczących ochrony praw człowieka i praw obywatelskich w Polsce.
Uczestnicy Kongresu wezmą udział w 30 dyskusjach panelowych, z których część jest organizowana przez wiodące organizacje pozarządowe.

Więcej szczegółów znajduje się na portalu: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/kpo

Organizatorzy proszą o zwrócenie uwagi na panel Pomoc prawna pro bono jako uzupełnienie funkcjonującego systemu pomocy prawnej, zachęcając Radców Prawnych do udziału w nim.

Celem panelu jest wymiana doświadczeń przez różne instytucje zajmujące się świadczeniem pomocy prawnej na rzecz obywateli: Biuro RPO, przedstawicieli innych instytucji rzeczniczych, kliniki prawa, oraz samorządy zawodowe. Jednocześnie panel poświęcony zostanie refleksji nad zmianami w zakresie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej.

Warunkiem uczestnictwa jest zarejestrowanie się pod adresem [link do panelu ze strony: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/kpo]

Regulamin Kongresu dostępny jest tu: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/kpo/regulamin-i-kongresu-praw-obywatelskich.
Regulamin jest potrzebny ze względu na wymagania Gospodarzy a także dlatego, że w Kongresie będą uczestniczyć ważne osoby publiczne.