W dniu 9 sierpnia 2019 roku ślubowanie radcowskie złożył Pan Adam Dolny, ślubowanie odebrała Dziekan OIRP w Olsztynie Katarzyna Skrodzka-Sadowska.

Zdjęcia: Ślubowanie 9.08.2019