Dla radców Strona główna

Podręcznik Sprawiedliwego Procesu- orzecznictwo międzynarodowe

Szanowni Państwo,

W imieniu Dyrektorki Stowarzyszenia Amnesty International Pani Draginji Nadażdin uprzejmie informuję, że Amnesty International przygotowała polską wersję „Podręcznika sprawiedliwego procesu” – praktycznego przewodnika po międzynarodowych i regionalnych standardach sprawiedliwego procesu. Dotyczy on praw w postępowaniu przygotowawczym, sądowym i odwoławczym. Podręcznik wyjaśnia w jaki sposób prawa człowieka dotyczące sprawiedliwego procesu zostały zinterpretowane przez trybunały międzynarodowe i organy ochrony praw człowieka. Zawiera bezpośrednie linki do obowiązujących instrumentów prawa międzynarodowego i do poszczególnych orzeczeń czy decyzji trybunałów i organów międzynarodowych.

To przewodnik dla każdego prawnika poszukującego merytorycznych argumentów z orzecznictwa międzynarodowego w zakresie sprawiedliwego procesu.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z pełnym tekstem Podręcznika na stronie Amnesty International Polska.

https://amnesty.org.pl/podrecznik-sprawiedliwego-procesu/

Z poważaniem,

Karolina Pajączek

Stowarzyszenie Amnesty International Polska