Dla radców Strona główna

Ślubowanie radcy prawnego 3 lipca 2018 r.

W dniu 3 lipca 2018 roku ślubowanie radcowskie złożyła Pani Anna Magdalena Klęczar, ślubowanie odebrała Dziekan OIRP w Olsztynie Katarzyna Skrodzka-Sadowska.