Strona główna Szkolenia Szkolenia OIRP

Harmonogram szkoleń dla radców prawnych OIRP w Olsztynie na II półrocze 2018 i styczeń 2019

8 września 2018 r.

Negocjacje i mediacje jako narzędzia pracy radcy prawnego” –  r. pr. Maciej Podraska

 

20 października 2018 r. Olsztyn

„Prawo zamówień publicznych po nowelizacji” – r.pr. Bogdan Artymowicz

 

27 października 2018 r. Ostrołęka

„Prawo zamówień publicznych po nowelizacji” – r.pr. Bogdan Artymowicz

 

15-17 listopada 2018 r. – sympozjum jesienne w Rynie:

1/ „Postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej”,

2/ „Postępowanie cywilne”,

3/ „Retoryka, erystyka, etykieta, wykonywania zawodu”

 

24 listopada 2018 r.

„Władza rodzicielska, kontakty, opieka naprzemienna, miejsce zamieszkania dziecka, w praktyce orzeczniczej sądów” – SSO Jolanta Biernat – Kalinowska

 

15 grudnia 2018 r.

Wybrane zagadnienia związane z zmianami w obowiązujących przepisach-

 

12 stycznia 2019 r.

„Dożywocie – powstanie, treść, zmiana i rozwiązanie. Inne umowy o funkcji alimentacyjnej”- notariusz prof. nadzw. dr hab. Adam Bieranowski

  

UWAGA.
ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE BĘDĄ PRZYJMOWANE PO UKAZANIU SIĘ OGŁOSZENIA O SZKOLENIU.

 

Wicedziekan

Michał Korwek