Dla radców Strona główna

Ślubowanie radcowskie 29.04.2022 r.

W dniu 29 kwietnia 2022 roku ślubowanie radcowskie złożył Pan Robert Wądołowski, ślubowanie odebrała Dziekan OIRP w Olsztynie Katarzyna Skrodzka-Sadowska.