Dla radców Strona główna

Ślubowanie radcowskie 12.12.2016 r.

W dniu 12 grudnia 2016 roku ślubowanie radcowskie złożyła Pani Ilona Zega, Pan Kamil Dobrenko, Pan Marcin Walerzak, ślubowanie odebrał Dziekan OIRP w Olsztynie Katarzyna Skrodzka-Sadowska.

 

Zdjęcia