Dla radców Strona główna

Prośba o nadsyłanie tematów na szkolenia OIRP w Olsztynie

Zwracam się z uprzejmą prośbą do radców prawnych naszej Izby o sformułowanie i nadsyłanie propozycji tematów szkoleń.
Szkolenia z zaproponowanych zagadnień zorganizowałaby OIRP w Olsztynie w cyklu szkoleń sobotnich na okres luty – czerwiec 2017 r.

 

Propozycje szkoleń proszę przesyłać mailowo do 31 grudnia 2016 roku.

biuro@oirp.olsztyn.pl
Wicedziekan OIRP
Michał Korwek