Dla aplikantów Strona główna

Ślubowanie aplikantów radcowskich

W dniu 9 stycznia 2016 roku 31 aplikantów I roku rozpoczęło rok szkoleniowy na trwającej trzy lata aplikacji radcowskiej. Inauguracja roku szkoleniowego rozpoczęła się od złożenia przez aplikantów ślubowania. Ślubowanie przyjął Dziekan Okręgowej Izy Radców Prawnych Michał Korwek, w asyście Kierownika Szkolenia Aplikantów Katarzyny Skrodzkiej-Sadowskiej. Aplikanci I roku zostali szczegółowo zapoznani przez Kierownika Szkolenia z zasadami i regulacjami obowiązującymi na aplikacji radcowskiej, a także z obowiązkami i prawami aplikanta radcowskiego. Przekazane zostały informacje nt. programu szkolenia na I roku, jak również czekających aplikantów kolokwiów w 2016 roku.

Wszystkim nowo zaślubionym aplikantom radcowskim życzymy powodzenia na aplikacji oraz jak najlepszego wykorzystania wiedzy przekazywanej im przez wykładowców i patronów.

 Zdjęcia

Kierownik Szkolenia Aplikantów

/-/Katarzyna Skrodzka-Sadowska