Dla aplikantów Strona główna

Ślubowanie aplikantów radcowskich

W dniu 11 stycznia 2020 roku 49 aplikantów I roku rozpoczęło rok szkoleniowy na trwającej trzy lata aplikacji radcowskiej. Inauguracja roku szkoleniowego rozpoczęła się od złożenia przez aplikantów ślubowania. Ślubowanie przyjął Dziekan Okręgowej Izy Radców Prawnych Katarzyna Skrodzka-Sadowska w asyście Kierownika Szkolenia Aplikantów Wicedziekana Michała Korwek.

Aplikanci I roku zostali szczegółowo zapoznani z zasadami i regulacjami obowiązującymi na aplikacji radcowskiej, a także z obowiązkami i prawami aplikanta radcowskiego. Przekazane zostały informacje nt. programu szkolenia na I roku oraz wybrano starostę roku, którym został aplikant Pan Mateusz Sadowski.

Wszystkim nowo zaślubionym aplikantom radcowskim życzymy powodzenia na aplikacji oraz jak najlepszego wykorzystania wiedzy przekazywanej im przez wykładowców i patronów.

Zapraszamy do galerii:Ślubowanie aplikantów radcowskich 2020

 

Dziekan

Katarzyna Skrodzka-Sadowska