Dla aplikantów Strona główna

Ślubowanie aplikantów radcowskich

W dniu 5 stycznia 2017 roku 38 aplikantów I roku rozpoczęło rok szkoleniowy na trwającej trzy lata aplikacji radcowskiej. Inauguracja roku szkoleniowego rozpoczęła się od złożenia przez aplikantów ślubowania. Ślubowanie przyjął Dziekan Okręgowej Izy Radców Prawnych Katarzyna Skrodzka-Sadowska, w asyście Wiceprezesa Krajowej Rady Radców Prawnych i  Kierownika Szkolenia Aplikantów Michała Korwek.

Aplikanci I roku zostali szczegółowo zapoznani z zasadami i regulacjami obowiązującymi na aplikacji radcowskiej, a także z obowiązkami i prawami aplikanta radcowskiego. Przekazane zostały informacje nt. programu szkolenia na I roku, jak również czekających aplikantów kolokwiów w 2017 roku.

Wszystkim nowo zaślubionym aplikantom radcowskim życzymy powodzenia na aplikacji oraz jak najlepszego wykorzystania wiedzy przekazywanej im przez wykładowców i patronów.

Dziekan

Katarzyna Skrodzka-Sadowska

Zdjęcia p1060148 p1060149