Dla aplikantów Dla radców Strona główna

Seminarium w Poznaniu – pisanie skutecznych kontraktów międzynarodowych 18-19.05.2018 r. – organizator: Międzynarodowa Unia Adwokatów UIA

Informujemy, że w terminie 18-19 maja 2018 r. w Poznaniu odbędzie się seminarium z zakresu pisania skutecznych kontraktów międzynarodowych: Drafting effective international contracts: International Sales, Agency and Distributorship Contracts.

Organizatorem wydarzenia jest Międzynarodowa Unia Adwokatów UIA (International Association of Lawyers UIA) we współpracy z Wielkopolską Izbą Adwokacką, Naczelną Radą Adwokacką, Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Polskim Komitetem Narodowym Międzynarodowej Izby Handlowej – ICC Poland.

Językiem seminarium jest język angielski. Zapisy prowadzone są pod tym linkiem poprzez stronę internetową UIA.
W załączeniu przekazujemy także szczegółowy materiał informacyjny w języku angielskim uwzględniający program, kartę zgłoszeniową oraz informację o kosztach udziału w wydarzeniu.

Do pobrania: 2018 05 18 program UIA, Poznań

 

Międzynarodowa Unia Adwokatów jest organizacją o międzynarodowym zasięgu zrzeszającą prawników indywidualnych, samorządy prawnicze oraz inne organizacje o charakterze prawniczym. Organizacja liczy obecnie około dwóch milionów prawników z ponad 120 państw i tym samym stanowi cenne forum wymiany wiedzy i doświadczeń.
Do zadań UIA należy przede wszystkim
1. stanie na straży zawodów prawniczych w tym niezależności i wolności ich wykonywania – służąc w ten sposób interesowi publicznemu;
2. ochrona praw człowieka i przestrzeganie zasad praworządności oraz demokracji;
3. promowanie rozwoju nauk prawniczych oraz wspieranie rozwoju zawodowego.
Od 2018 roku do członków Międzynarodowej Unii Adwokatów UIA dołączyła także Krajowa Izba Radców Prawnych.