Ogłoszenia Strona główna

Ruszamy z remontem budynku przy ul. Artyleryjskiej 3s

Z wielką radością informuję Państwa, że w dniu 14 lutego 2022 roku w imieniu Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie zawarta została umowa na przebudowę, remont i zmianę sposobu użytkowania powojskowego budynku przy ul. Artyleryjskiej 3s w Olsztynie na siedzibę OIRP w Olsztynie wraz z terenem przyległym. Umowę popisała Dziekan Katarzyna Skrodzka-Sadowska oraz Skarbnik Marta Kawula.

Wykonawcą robót budowlanych wyłonionym w konkursie ofert jest Przedsiębiorstwo Budowlane „Skorłutowski” Spółka Jawna Jerzy i Ewa Skorłutowscy z siedzibą w Olsztynie. Inspektorem nadzoru budowlanego jest Pan Krzysztof Piasecki, natomiast nadzór autorski nad realizacją projektu budowlanego pełnić będzie architekt Pan Grzegorz Dżus.

Prace budowlane zostały zaplanowane na okres 14 miesięcy od podpisania umowy i zostaną sfinansowane ze środków własnych.

Po tym okresie zamierzamy wprowadzić się z biurem Izby do nowego budynku.

 

Dziekan

Katarzyna Skrodzka-Sadowska

zdjęcia: Ruszamy z remontem budynku przy ul. Artyleryjskiej 3s