Dla aplikantów Dla radców Ośrodek Mediacji Gospodarczych Strona główna

Rozpoczęła działalność Sekcja Administracyjna Ośrodka Mediacji Gospodarczych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie

Miło nam poinformować, że z początkiem kwietnia bieżącego roku – w ramach ogólnopolskiego projektu, koordynowanego przez Krajową Izbę Radców Prawnych w Warszawie, zrzeszającego 9 okręgowych izb radców prawnych z całego kraju – rozpoczęła działalność Sekcja Administracyjna naszego Ośrodka Mediacji Gospodarczych skupiająca radców prawnych – mediatorów wyspecjalizowanych w prowadzeniu mediacji administracyjnej i sądowoadministracyjnej – dobrowolnej, alternatywnej metody rozwiązywania sporów na gruncie postępowania administracyjnego prowadzonego przez organy jednostek samorządu terytorialnego, jak również w toku postępowania przed sądami administracyjnymi. Lista radców prawnych – mediatorów o przygotowaniu zawodowym i doświadczeniu, gwarantującym profesjonalne i wystandaryzowane przeprowadzenie tego rodzaju mediacji dostępna jest na stronie internetowej www.oirp.olsztyn.pl, w zakładce ,, Ośrodek Mediacji Gospodarczych ‘’.
Funkcjonowanie Sekcji nadzoruje Wiceprezes Ośrodka Mediacji Gospodarczych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie – radca prawny – mediator Tomasz Parkasiewicz.