Dla aplikantów

Rozpoczęcie roku szkoleniowego na aplikacji radcowskiej 2020

Uprzejmie informuję, że inauguracja roku szkoleniowego 2020 na aplikacji radcowskiej i rozpoczęcie zajęć odbędzie się w następujących terminach:

 

I rok – 11 stycznia 2020 r.(sobota) godz. 9.00. – ul. Warmińska 14 lok. 8 (wejście od strony optyka)

II  rok – 11 stycznia 2020 r. (sobota), godz. 9:00 – ul. Kopernika 10;
III  rok – 10 stycznia 2020 r. (piątek), godz. 9:00 – Warmińska 14 lok. 8 (wejście od strony optyka)

 

Szczegółowe plany zajęć będą podane w osobnym ogłoszeniu.

 

                Jednocześnie informujemy aplikantów I roku, że w dniu 11.01.2020 r., o godz. 9:00 przed rozpoczęciem zajęć nastąpi uroczyste ślubowanie aplikantów I roku oraz spotkanie z Kierownikiem Szkolenia.

                Uprzejmie informujemy, że aplikanci rozpoczynający I rok zobowiązani są do dostarczenia oświadczenia patrona zawierającego m.in. zgodę na objęcie patronatem do dnia 10 stycznia 2020r. W przypadku braku patrona należy zwrócić się w podanym terminie do Rady OIRP w Olsztynie o wyznaczenie patrona.

Oświadczenie-patronat-2020

                Uwaga! Aplikanci dokonujący wyboru patrona spoza OIRP w Olsztynie zobowiązani są jednocześnie do dostarczenia oświadczenia potwierdzającego spełnienie wymogów do bycia patronem-oświadczenie wystawia Izba do której przynależy patron. Przyjmowany będzie jedynie komplet dokumentów.

 

 

Kierownik Szkolenia Aplikantów

Michał Korwek