Dla aplikantów Dla radców Strona główna

Relacja z IV Forum Aplikantów Radcowskich w Rzeszowie

W dniach 24 – 26 listopada 2017 r. odbyło się IV Forum Aplikantów Radcowskich. Tegoroczna edycja wydarzenia miała miejsce w Rzeszowie i zorganizowana została przez Krajową Izbę Radców Prawnych. Tematem przewodnim IV edycji Forum było zagadnienie: „Aplikanci, a samorząd radców prawnych. Nowe szanse i wyzwania.” Temat forum związany był z szeroko pojętymi wyzwaniami i problemami, przed którymi stają aplikanci w trakcie i po zakończeniu szkolenia i stworzył możliwość wymiany poglądów na tematy związane z odbywaniem aplikacji.

Pierwszego dnia Forum rozpoczęto od uroczystego otwarcia, a aplikantów radcowskich powitali: Dziekan OIRP w Rzeszowie – r. pr. Bartosz Opaliński, Prezes KRRP- r. pr. Maciej Bobrowicz oraz Dziekan OIRP w Warszawie – r. pr. Włodzimierz Chróścik. Następnie r.p.r Damian Dawidowicz z OIRP w Rzeszowie przedstawił okraszoną dużą dozą humoru prezentację multimedialną nt. miasta Rzeszowa i działalności OIRP w Rzeszowie. W dalszej części programu uczestnicy Forum zaprezentowali w swoich przemówieniach każdą z Izb. Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie reprezentowały: Viviana Wylonk – starosta I roku aplikacji, Izabela Kwaśna – starosta III roku aplikacji oraz Joanna Brzezińska – aplikantka III roku aplikacji. Następnie aplikanci zostali podzieleni na poszczególne roczniki i rozpoczęli pracę w grupach z uwzględnieniem następujących tematów:

– Temat dla aplikantów I roku: czy uczelnia przygotowuje aplikantów do efektywnego odbywania aplikacji?

– Temat dla aplikantów II roku: zajęcia praktyczne na aplikacji z punktu widzenia ich przydatności, oceny czasu ich trwania – które powinny zostać ograniczone, a które przedłużone, jakie zajęcia należałoby wprowadzić.

– Temat dla aplikantów III roku: ocena co daje aplikacja, a czego w niej brakuje. Czy aplikant po odbyciu aplikacji jest gotowy do wykonywania zawodu radcy prawnego.

Drugi dzień Forum otworzyły prelekcje dotyczące umiejętności miękkich prowadzone przez doświadczonych trenerów i coachów – Sabinę Kamińską i Joannę Krypel – Cieśla. Po szkoleniach rozpoczęto dalsze prace w grupach tematycznych w efekcie których każda z grup opracowała prezentację zawierającą postulaty związane z danym zagadnieniem, które następnie przedstawiła na forum. W dalszej kolejności w moderowanym panelu dyskusyjnym Wiceprezes KRRP – r. pr. Zbigniew Tura, przedstawiciel Komisji ds. Rozwoju, przedstawiciel Komisji ds. Aplikacji, Dziekan OIRP w Rzeszowie – r. pr. Bartosz Opaliński oraz przedstawiciel aplikantów omówili wnioski płynące z dwudniowych prac z zainteresowaniem wysłuchując sugestii i problemów, z którymi borykają się aplikanci. Podczas dyskusji rozważano jednocześnie sposoby ulepszenia systemu przeprowadzania szkoleń. Po zamknięciu panelu podsumowano wyniki prac aplikantów i każdemu wręczono certyfikaty uczestnictwa w IV Forum Aplikantów Radcowskich.

Wszyscy uczestnicy IV Forum Aplikantów Radcowskich jednogłośnie stwierdzili, iż wydarzenie to stanowiło wspaniałą okazję do wymiany myśli i poglądów oraz zacieśnienia więzi zarówno pomiędzy aplikantami jak i poszczególnymi Izbami, które rozbudziło jednocześnie w przybyłych gościach chęć podjęcia większej aktywność w dążeniu do rozwoju samorządu radcowskiego.

Zapraszamy do galerii: IV Forum Aplikantów Radcowskich w Rzeszowie

Starosta I roku aplikacji

Viviana Wylonk