Dla aplikantów Dla radców Strona główna

Redaktor Naczelny kwartalnika PRAWO I WIĘŹ zaprasza do składania artykułów.

Informujemy, że Redaktor Naczelny zaprasza Panią Dziekan, radców prawnych i aplikantów radcowskich zrzeszonych w Izbie Radców Prawnych w Olsztynie do składania artykułów do kwartalnika naukowego „Prawo i Więź”. Czasopismo wydawane jest w wersji papierowej i elektronicznej.
Bliższe informacje dostępne są na stronie internetowej kwartalnika: http://www.prawoiwiez.edu.pl/

Do pobrania: Pimo Redaktora Naczelnego kwartalnika PRAWO i WIĘŹ