Dla radców Strona główna

Radcowie prawni (dotyczy osób, które zgłosiły gotowość prowadzenia obron karnych z urzędu na terenie poszczególnych sądów rejonowych)

Na podstawie rozporządzenia MS z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy w postępowaniu przyspieszonym / Dz.U. z 2015r,, poz. 920 z dnia 2015.06.30/, OIRP w Olsztynie powinna do dnia 20 listopada 2020r. przesłać do sądów rejonowych listę radców prawnych uprawnionych do obron karnych, którzy będą pełnić dyżury jako obrońcy w postępowaniu przyspieszonym (sądy 24 godzinne) w  roku 2021.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy  o wskazanie, w których dniach w  roku 2021 są  Państwo gotowi pełnić dyżur (telefoniczny) jako obrońcy w postępowaniach przyspieszonych, zwrotną pocztą na adres: biuro@oirp.olsztyn.pl

Zgłoszenia do dnia 18 listopada 2020r.

 

Potrzebne dane:

Nazwisko i imię:

Adres o doręczeń:

Numer telefonu zapewniającego stały kontakt telefoniczny z adwokatem lub radcą prawnym pełniącym dyżur :

Numer Faxu:

Adres mailowy:

Okres pełnienia dyżuru, daty i godziny:

Sąd Rejonowy , miejscowość: