Dla aplikantów

Pytania na kolokwia ustne w 2020 r.

Uchwała Prezydium KRRP z dnia 28 listopada 2019 r.

Plik do pobrania

Zbiór pytań dla kolokwium przewidzianego w programie I roku aplikacji,
– pytania z zakresu prawa pracy (141 pytań);
– pytania z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych (54 pytania).

Plik pdf do pobrania

Plik word do pobrania

 

Zbiór pytań dla kolokwium przewidzianego w programie II roku aplikacji:
– pytania z zakresu prawa gospodarczego (248 pytań);

Plik pdf do pobrania

Plik word do pobrania

 

Zbiór pytań dla kolokwium przewidzianego w programie III roku aplikacji:
– pytania z zakresu zasad wykonywania zawodu radcy prawnego (67 pytań);
– pytania z zakresu etyki radcy prawnego (94 pytania);
– pytania z zakresu organizacji i funkcjonowania samorządu radców prawnych (50 pytań).

Plik pdf do pobrania

Plik word do pobrania