Dla aplikantów

Pytania na kolokwia ustne w 2016 r.

Ogłoszenie Prezydium KRRP z dnia 17 grudnia 2015 r.

Plik do pobrania

Zbiór pytań dla kolokwium przewidzianego w programie I roku aplikacji,
– pytania z zakresu prawa pracy (153 pytania);
– pytania z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych (60 pytań).

 

Plik do pobrania

Zbiór pytań dla kolokwium przewidzianego w programie II roku aplikacji:
– pytania z zakresu prawa spółek handlowych (106 pytań);
– pytania z zakresu prawa gospodarczego (261 pytań);
– pytania z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego (59 pytań).

 

Plik do pobrania

Zbiór pytań dla kolokwium III przewidzianego w programie III roku aplikacji:
– pytania z zakresu zasad wykonywania zawodu radcy prawnego (68 pytań);
– pytania z zakresu etyki radcy prawnego (98 pytań);
– pytania z zakresu organizacji i funkcjonowania samorządu radców prawnych (55 pytań).

 

Plik do pobrania