Fundacja Radców Prawnych IUS Strona główna

Prośba Fundacji IUS i Subsidio Venire o 1,5% podatku

Przekaż 1,5% swojego podatku na rzecz naszej Fundacji!!!!

Fundacja Radców Prawnych „IUS” z siedzibą w Olsztynie

KRS 0000508005

 

Fundacja Radców Prawnych IUS z siedzibą w Olsztynie działa od 25.06.2014 r. i jest Organizacją Pożytku Publicznego od grudnia 2017 roku. Fundatorem jest Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie.

 

Zarząd Fundacji zwraca się z prośbą do wszystkich o wsparcie i pomoc w realizacji tych celów dla których Fundacja została powołana.

Celem Fundacji jest m.in:

-ochrona i promocja zdrowia oraz pomoc społeczna, rehabilitacja zawodowa i społeczna w szczególności dla inwalidów i osób niepełnosprawnych radców prawnych i aplikantów radcowskich i ich rodzin, niesienie pomocy materialnej, prowadzenie działalności charytatywnej w celu poprawy warunków życia na rzecz radców prawnych i aplikantów radcowskich i ich rodzin, w szczególności tych, którzy pozostają w niedostatku lub w trudnej sytuacji życiowej oraz ich rodzin, a zwłaszcza w zakresie materialnym, edukacyjnym oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

– działalność na rzecz radców prawnych i ich rodzin w wieku emerytalnym,

– propagowanie wiedzy prawniczej wśród społeczeństwa.

 

Fundacja od początku działalności udzieliła zapomogi 35 radcom prawnym.

Aby przekazać 1,5% swojego podatku:

Po wyliczeniu podatku za 2022 rok należy w ostatnich rubrykach zeznania wpisać: Fundacja Radców Prawnych „IUS” z siedzibą w Olsztynie

KRS 0000508005

 

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy!!!!

Zarząd Fundacji Radców Prawnych IUS

 


Przekaż 1,5 % swojego podatku za 2022 rok na rzecz organizacji pożytku publicznego Fundacji Radców Prawnych Subsidio Venire

Fundacja Subsidio Venire nieprzerwanie od 2009 roku niesie pomoc tym radcom prawnym i ich rodzinom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Stworzona została przez radców dla radców, aby dać wyraz jedności i solidarności środowiska. Okazała się bardzo potrzebną organizacją, która zapewnia wsparcie finansowe i materialne.

 – W ciągu ostatniego roku Fundacja pomogła 40 radcom prawnym, aplikantom i ich rodzinom, zrealizowała 4 ogólnopolskie spotkania integracyjne i 4 sympozja szkoleniowe dla członków naszego samorządu – podkreśla Michał Korwek, Prezes Fundacji Radców Prawnych Subsidio Venire.

Z pomocy Fundacji skorzystało do tej pory wielu potrzebujących. Dzięki wspólnemu wysiłkowi osób działających w jej organach, dzięki darczyńcom, którym los innych nie jest obojętny, fundacja może realizować swoje cele. W 2022 roku z tytułu 1%  Fundacja otrzymała 10 531,zł., a przekazała na pomoc 40 potrzebującym kwotę 20 300 zł., w tym z uzyskanych dochodów w wyniku prowadzonej działalności. Wynagrodzenie pobrane przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fundacji 0 zł (słownie: zero złotych).

Zarząd Fundacji zwraca się z prośbą do wszystkich radców prawnych i ich przyjaciół, aby nie zapominać o Subsidio Venire – przede wszystkim w chwilach, kiedy przychodzi czas na podzielenie się swoim ciężko wypracowanym 1,5 % podatku, ale również wtedy, kiedy ktoś ze środowiska potrzebuje pomocy.

Aby budować piękną ideę niesienia pomocy i wspierać działania Fundacji mogą Państwo:

  • Przekazać 1,5 % podatku – po wyliczeniu podatku, który Państwo zapłacą w tym roku, w ostatnich rubrykach zeznania podatkowego należy wpisać nazwę: Fundacja Radców Prawnych Subsidio Venire i numer KRS 0000326684.
  • Przekazać darowiznę, którą można odpisać od podatku. Nr rachunku bankowego Fundacji 20 1750 0012 0000 0000 3860 3027 BNP Paribas Bank Polska S.A.

Każdy może pomóc wskazując Fundację Subsidio Venire jako beneficjenta wpłaty 1% podatku. Im więcej osób zostanie przekonanych do przekazania 1,5 %, tym skuteczniej Fundacja będzie działać i pomagać! Więcej informacji na temat Fundacji Radców Prawnych Subsidio Venire oraz przekazywanej pomocy znajduje się na stronie: www.kirp.pl

Subsidio venire – radcy radcom.

Michał Korwek Prezes Fundacji Radców Prawnych Subsidio Venire