Ogłoszenia Przekaż 1% podatku Strona główna

Przekaż 1% swojego podatku na rzecz naszej Fundacji!!!!

Przekaż 1% swojego podatku na rzecz naszej Fundacji!!!!

Fundacja Radców Prawnych „IUS” z siedzibą w Olsztynie

KRS 0000508005

 

Fundacja Radców Prawnych IUS z siedzibą w Olsztynie działa od 25.06.2014 r. i jest Organizacją Pożytku Publicznego od grudnia 2017 roku. Fundatorem jest Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie.

 

Zarząd Fundacji zwraca się z prośbą do wszystkich o wsparcie i pomoc w realizacji tych celów dla których Fundacja została powołana.

Celem Fundacji jest m.in:

-ochrona i promocja zdrowia oraz pomoc społeczna, rehabilitacja zawodowa i społeczna w szczególności dla inwalidów i osób niepełnosprawnych radców prawnych i aplikantów radcowskich i ich rodzin, niesienie pomocy materialnej, prowadzenie działalności charytatywnej w celu poprawy warunków życia na rzecz radców prawnych i aplikantów radcowskich i ich rodzin, w szczególności tych, którzy pozostają w niedostatku lub w trudnej sytuacji życiowej oraz ich rodzin, a zwłaszcza w zakresie materialnym, edukacyjnym oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

– działalność na rzecz radców prawnych i ich rodzin w wieku emerytalnym,

– propagowanie wiedzy prawniczej wśród społeczeństwa.

W 2021 roku Fundacja udzieliła wsparcia finansowego radcom prawnym w kwocie 8220,00 zł.

 

Aby przekazać 1% swojego podatku:

Po wyliczeniu podatku za 2021 rok należy w ostatnich rubrykach zeznania wpisać:

 

Fundacja Radców Prawnych „IUS” z siedzibą w Olsztynie

KRS 0000508005

 

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy!!!!

Zarząd Fundacji Radców Prawnych IUS